Hỗ trợ 9 tỷ đồng khắc phục thiệt hại về nông nghiệp do cơn bão số 12 và mưa lũ
8/23/2021 4:44:49 PM
Ngày 11/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại về nông nghiệp do cơn bão số 12 và mưa lũ cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trích ngân sách tỉnh 9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018 hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

Cụ thể, các huyện: Phong Điền 1,1 tỷ đồng, Quảng Điền 2,8 tỷ đồng, Phú Vang 1,1 tỷ đồng, Phú Lộc 1,6 tỷ đồng, Nam Đông 160 triệu đồng,  A Lưới 190 triệu đồng; thị xã Hương Trà 1,6 tỷ đồng và Hương Thủy 380 triệu đồng; thành phố Huế 70 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động triển khai thực hiện việc hỗ trợ theo quy định Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, đảm bảo về đối tượng áp dụng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, trình tự và thủ tục hỗ trợ. Kết thúc đợt hỗ trợ, có văn bản báo cáo quyết toán kinh phí chi hỗ trợ thực tế về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh bổ sung kinh phí (nếu có).

 Print]