Công bố Quyết định Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
23/08/2021 4:36:20 CH
Sáng ngày 20/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị công bố Quyết định Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Nội dung Quy hoạch gồm: Quy hoạch cấp nước, Quy hoạch tiêu úng và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư. Tổng kinh phí đầu tư toàn vùng ước tính là 11.939 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh phí cấp nước sinh hoạt và công nghiệp), trong đó kinh phí đầu tư cho phát triển hạ tầng công trình thủy lợi 9.456 tỷ đồng, kinh phí đầu tư cho giải pháp phi công trình 446 tỷ đồng, kinh phí đầu tư cho ứng phó BĐKH và tình hình sạt lở 2.037 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác, trong đó giai đoạn 2017 - 2025 khoảng 6.040 tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2035 khoảng 5.899 tỷ đồng.

 

Mục tiêu của việc thực hiện quy hoạch Thủy lợi của tỉnh là để khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước, chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Từng bước hoàn thiện hạ tầng hệ thống công trình thủy lợi; hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; thực hiện nội dung về tái cơ cấu ngành thủy lợi; góp phần xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường, giảm thiểu các thiệt hại và ảnh hưởng tiêu cực do nước gây ra đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tương lai. Đồng thời, là cơ sở để các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển thủy lợi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo giai đoạn phát triển kinh tế từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

 

 

 In trang]